תפריט

הפירוש בחלום של נחיריים

נחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'נחיריים'

דוגמאות לחלומות על נחיריים

פרושים נוספים לחלום עם נחיריים

נחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'נחיריים'

> חיפוש סמלים בחלום עם נחיריים