תפריט

הפירוש בחלום של הנחיריים

הנחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'הנחיריים'

דוגמאות לחלומות על הנחיריים

פרושים נוספים לחלום עם הנחיריים

הנחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'הנחיריים'

> חיפוש סמלים בחלום עם הנחיריים