תפריט

מה הפירוש בחלום של אגוזים

אגוזים

בקשתו תלויה, אם קיבל אגוזים אזי כבוד והנאה יהיו לו. אם נשברו האגוזים שיידע כי בקשתו נעשית.

> חלומות נוספים המכילים 'אגוזים'

דוגמאות לחלומות על אגוזים

פרושים נוספים לחלום עם אגוזים

אגוזים

בקשתו תלויה, אם קיבל אגוזים אזי כבוד והנאה יהיו לו. אם נשברו האגוזים שיידע כי בקשתו נעשית.

> חלומות נוספים המכילים 'אגוזים'

> חיפוש סמלים בחלום עם אגוזים