תפריט

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

החלומות הכי ניצפים

מהם החלומות הנפוצים ביותר

מהם הביטויים והסמלים אשר מופיעים בתדירות הגבוהה ביותר בחלומות אשר הוכנסו לפיענוח באתר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאחברהאדםאבאבביתאחריבהריוןכסףתינוקאנשיםרוצהנחששנפטרהחברכלבאחדמיםמנסהממשלפנילבןשחורעלייהביתשנפטרזוגאותםאישהאיתיטבעת

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

בן אדםאמא שנפטרהאבאבהריוןריב עםמה אומרשמלת כלהמה אומר?אמאשגנבושל חברהאבא שנפטרבן זוגעל אמארוצהכל הזמןעושהשל בןבן זוגיאוהבתעל בןאמרבוכהעם בןעל חברהבן זכררודף אחריעם האקסהידלא מכירה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על אמא שנפטרהעל בן אדםמקבלת מחזורלובשת שמלת כלהלובשת שמלתעל גבר רוצהשוכבת עםשל בן הזוגיחסי מין עםעם האקסהצעת נישואין מבןשבמסך הביתלא יודעתאומים בן ובתאומר לא יודעכועס אוגבר רוצהמתחתנת שובשמלת כלהשהייתי בתחנת רכבתתחבושת אילא מכירהליד מקום העבודהזימון אורעל אבאבן הזוגלא מדברת איתובן אדם שאוהביםעל האקסאמא שנפטרה

החלומות הכי ניצפים