תפריט

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

החלומות הכי ניצפים

מהם החלומות הנפוצים ביותר

מהם הביטויים והסמלים אשר מופיעים בתדירות הגבוהה ביותר בחלומות אשר הוכנסו לפיענוח באתר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתאחריאדםאבאנחשבהריוןאנשיםשחורחברהכסףתינוקכלבממששנפטרהמנסהאחדשיערלבןמיםרוצהעליילפניהביתזוגאישהאומרחברגדולהאקס

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרהבהריוןבן אדםמה אומראמאריב עםאבאשגנבולא מצליחהאומררודף אחריבן זוגשמלת כלהאבא שנפטרעושהמה אומר?בוגד ביאחריאמרעל אמאהאקסשל בןאוהבתעם אמאעם האקסבוכהכל הזמןואמרתי להבן זכרבן הזוג

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על אמא שנפטרהמקבלת מחזורלובשת שמלת כלהשל בן הזוגלובשת שמלתעל האקסהצעת נישואין מבןעם האקסנישואין מבן הזוגליד מקום העבודהבן זוגתאומים בן ובתשמלת כלהשהייתי בתחנת רכבתרודף אחריעל אבאואף אחד לאמה המשמעות שלמתחתנת שובשוכבת עםבעלי בוגד ביעל בן אדםבן הזוגעל הקבר שלהקבר של המתעם אמאאוהבתשוכב עםלא מכירהשל בן זוג

החלומות הכי ניצפים