תפריט

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותק של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שחיכים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאחברהבביתאחריממשאדםלביתאבאמנסהרוצהאנשיםגדולחברנחשזוגאליישחורתינוקשנפטרהעלייאחדאיתיכמוכלבכסףכמהגברלבןשלהעלי

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרהשליו אלטיטבביתעם חברהמה אומרבן אדםבן זוגרוצהאומרתאבאמנסהעל אדםאבא שנפטרחברה טובהרודף אחריחברהעל חברהנמצאתבהריוןעל אמאאחריכמה פעמיםעצמישל חברהעם גברתוך כדילא זוכרתעל הרצפהלא רוצהעם אנשים

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרה מופיעהעל בן אדםבן זוג לשעברעל אמאעל גבר רוצהעל אמא שנפטרהלא רוצהעל אדם מהעברלא זוכרתגבר רוצהתאומים בן ובתמתחתנת עםמה אומר ?עם חברהקיצור אחריאליי ממש צמודעל אבא שנפטרלא זוכרת מיחברה טובהמה אומרהחבר הכי טובנפלתי מגובה שלמגובה של מדרגהעם שמלה לבנהשליו אלטיט יאלא מצליחשל מדרגה ראשונהאדם רודף אחרימתנשקת עםמה אומר?

החלומות הכי ניצפים