תפריט

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

החלומות הכי ניצפים

מהם החלומות הנפוצים ביותר

מהם הביטויים והסמלים אשר מופיעים בתדירות הגבוהה ביותר בחלומות אשר הוכנסו לפיענוח באתר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתאחריאדםבהריוןאבאנחשאנשיםשחורכלבממשחברהתינוקאחדכסףלפנימנסהמיםעליישיעראישהגדוללבןרוצההביתזוגאומרשנפטרההאקסטבעת

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

בהריוןבן אדםמה אומראמא שנפטרהאבאאמאריב עםרודף אחריבן זוגשגנבואומרלא מצליחהמה אומר?אבא שנפטראוהבתשמלת כלהאחריבוגד בימיםשל בןהאקסעושהבוכהעם האקסלהרוגהצעת נישואיןאמרעם אמאעל אמאכל הזמן

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

לובשת שמלת כלהמקבלת מחזורעל אמא שנפטרההצעת נישואין מבןעם האקסלובשת שמלתעל האקסשל בן הזוגליד מקום העבודהמתחתנת שובמה המשמעות שלנישואין מבן הזוגשהייתי בתחנת רכבתשמלת כלהרודף אחריאחר כךעל בן אדםבעלי בוגד ביעל אבאשוכבת עםואף אחד לאתאומים בן ובתלא מכירהבאולם האירועיםעם אמאלא מדברת איתומתנשק עםבן אדם שאוהביםחזה חשוףשל בן זוג

החלומות הכי ניצפים