תפריט

חלומות אחרונים מכילים האוטו

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


ביקור שלי ושל בני עומרי אצל משפ

ביקור שלי ושל בני עומרי אצל משפ אביב . בכניסתינו ראינו שני פרחים יפים את האחד לקח עומרי ונתן אותו בכניסה לדודי ישראל . לאחר זמן אני יצאתי וקטפתי את השני ונתתי לדודי ישראל . כאשר נתתי את הפרח כעס עלי מאד דודי עד מצב של צעקות . מיד לאחר הכעס פנה דודי אל ביתו מיכל וסיפר לה כי קטפנו את הזוג הפרחים . בת דודי מיכל כעסה מאד והתחילה בהסברים אשר התלקחו . עומרי שעזב מזמן נמצא ישוב באוטו . אני הלכתי אל האוטו משום שלא מצאתי את מקומי וגם הייתי מבוהל מהתגובה . בשלב הזה התחילו לרדוף אחרי וגם אחד הבנים של מיכל אני לא מזהה אותו . רדף אחרי עם מקל ארוך נכנסתי לאוטו ומהפחד צעקתי עומרי אבל ראיתי אותו ישן והוא לא התעורר למקרא זעקותי ובנקודה הזו התעוררתי .

חברים יושבים ביחד והאוטו של אחד מהם

חברים יושבים ביחד והאוטו של אחד מהם נהרס והכסף מהאוטו שלו מתפזר כולם מרימים אותו ואז מגיע חבר שלי שמת מזמן הוא בא בשני אנשים האחד מהם נותן לי כסף שנאסף מהרצפה והוא אומר לי תמיד תבוא ראשון שיש מכות והיה לי תחושה בגוף כאילו מישהו מחזק לי את הגוף כאילו יושב עליי מישהו ומחזיק לי את הגוף

קחלום על נסיעה מתחת לגשר עם האוטו

קחלום על נסיעה מתחת לגשר עם האוטו ובצ הדרך יושבת אשה מתחת לגשר בצמוד לעמוד הגשר וכשאני מגיעה. עם הרכב זורקת עלי קלשון. אני ממשיכה לנסוע ולרכב כבר אין גג לא נפגעתי ולפתע אשה נוספת מגיחה וזורקת לעברי אבנים שאינם פוגעים בי. לפתע מגיח צבא להצילני חולף על פני וממשיך לעבר המפגעות. בסוף החלום מגיח פרש עם שפם על סוס שגם הוא בא לעזור תחילה פחדתי שיחשוב שאני המחבלת אולם חלף על פני והמשיך לכיוון שהצבא הלך

קחלום על נסיעה מתחת לגשר עם האוטו

קחלום על נסיעה מתחת לגשר עם האוטו ובצ הדרך יושבת אשה מתחת לגשר בצמוד לעמוד הגשר וכשאני מגיעה. עם הרכב זורקת עלי קלשון. אני ממשיכה לנסוע ולרכב כבר אין גג לא נפגעתי ולפתע אשה נוספת מגיחה וזורקת לעברי אבנים שאינם פוגעים בי. לפתע מגיח צבא להצילני חולף על םני וממשיך לעבר המפגעות. בסוף החלום מגיח פרש עם שפם על סוס שגם הוא בא לעזור תחילה פחדתי שיחשוב שאני המחבלת אולם חלף על פני והמשיך לכיוון שהצבא הלך

עמודים:

34567891011 >>