חלומות אחרונים מכילים ריאות

חפש חלומות המכילים:
Ads By Google:


בריאות
2019-01-27 03:15:45
1.הנאשם הודה, במסגרת הסדר טיעון, בעובדות כתב אישום מתוקן שהוגש נגדו, שאלה עיקריהן - המתלונן הוא צלם אירועים שצילם את מסיבת בת המצווה של בתו של הנאשם. המתלונן שלח לחשבון הפייסבוק של בתו של הנאשם שתי הודעות, מבלי שידע שהמדובר בה. הנאשם ראה את ההודעות והחל להתכתב עם המתלונן תוך שהוא מציג עצמו כאשה בת 28, שחומה עם שיער שחור, הצטלמה בעבר צילומי דוגמנות ומתגוררת לבד בדירה שכורה באשקלון. הנאשם החמיא למתלונן שהוא נראה טוב והחל להתכתב איתו התכתבויות בעלות אופי מיני. המתלונן, שסבר כי הוא מתכתב עם אשה, שיתף פעולה עם הנאשם ולבקשתו שלח לו את מספר הטלפון שלו. בהמשך, הנאשם התקשר אל המתלונן, כשהוא ממשיך להתחזות לאשה, אמר לו שהוא "רוצה לשמוע איך הוא במיטה", "רוצה לשמוע אותו גומר" וכיוב'. בשלב מסוים הנאשם אמר למתלונן שהבעל דופק בדלת ושהוא יתקשר מחר, הורה למתלונן למחוק את תיעוד השיחות ביניהם וקבע איתו פגישה למחרת בדירה באשקלון. למחרת בבוקר, הנאשם התקשר אל המתלונן, הציג את עצמו כבעלה של האשה איתה שוחח אתמול בלילה, אמר למתלונן שיש לו הקלטות של השיחות, שהוא גירש את אשתו מהבית, ושהמתלונן הרס לו את הבית. ואמר למתלונן שהוא ישמיע את הקלטות ויראה את ההתכתבות בין המתלונן לבין אשתו, לאשת המתלונן, ואף יפרסם אותו ואת השיחות האינטימיות שלו עם האשה, לאשתו "ובכל הקריה החרדית". המתלונן התנצל בפני הנאשם, אמר לו שלא ידע שהאשה נשואה, ושעשה טעות. הנאשם ניצל את מצוקת המתלונן ודרש ממנו תשלום של 10,000 ₪. המתלונן שילם לנאשם 7,000 ₪ ואחר כך שילם לו עוד 1,000 ₪. הנאשם פנה שוב אל המתלונן ואמר לו שעליו להיפגש איתו ולשלם לו עוד 14,000 ₪, כדי שהנאשם "יסגור את הסיפור". לאחר מכן המתלונן פנה למשטרה וסיפר להם על מעשי הנאשם. 2.על יסוד הודאת הנאשם בעובדות כאמור, הוא הורשע בעבירה של עושק, לפי סעיף 431(1) לחוק העונשין תשל"ז-1977. 3.במסגרת הסדר הטיעון הצדדים המליצו לבית המשפט להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 7 חודשי מאסר בפועל; הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים התלוי ועומד נגד הנאשם מת.פ. 5860-12-12, מחצית התקופה במצטבר ומחציתה בחופף; מאסר על תנאי, לפי שיקול דעת בית המשפט; ופיצוי למתלונן בסך של 20,000 ₪. 4.התביעה מסרה, כי הסדר הטיעון בא לאחר הליך גישור וכי היא הביאה בחשבון שיקוליה את עברו הפלילי של הנאשם, את העובדה שזהו מאסרו הראשון, את בקשת המתלונן שלא להעיד בבית המשפט, ואת הסכמת הנאשם לשלם למתלונן פיצוי בסכום משמעותי. וביקשה לכבד את העונש המוצע. 5.ההגנה ציינה את המגעים הרבים לקראת הסדר הטיעון ואת הליך הגישור שבמסגרתו הושג ההסדר. ציינה שההסדר הוא על דעת המתלונן. וטענה כי הנאשם בוש במעשיו, הוא סובל מבעיות בריאות ומאסרו יפגע באמו ובמשפחתו הגרעינית. וביקשה לכבד את הסדר הטיעון. 6.הנאשם פעל בעורמה, הפיל את המתלונן בפח שטמן לו ואחר כך סחט ממנו אלפי שקלים. הוא לא הסתפק בתשלומים שהמתלונן הסכים לשלם לו מפחד פרסום קלונו ברבים, ודרש עוד. 7.אין זו הפעם הראשונה שהנאשם פועל במרמה לקבלת כספים שלא כדין. בת.פ. 5860-12-12 הוא הורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בכך שביחד עם אחותו הוציאו מנפגע העבירה, במרמה, סכום של 150,000 ₪. בית המשפט הטיל עליו, במסגרת הסדר טיעון, בין היתר, 3 חודשי מאסר בעבודת שירות, 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירת פשע מפרק י"א לחוק העונשין, ו- 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירת עוון מפרק י"א לחוק העונשין. גזר הדין ניתן ביום 28.10.15 ואת העבירה כאן ביצע הנאשם כבר בחודש יולי 2016, בתוך תקופת התנאי. 8.עבירת ה"עושק", בה הורשע הנאשם במסגרת הסדר הטיעון, היא מסוג עוון, ולכן המאסר על תנאי שהיא מפעילה הוא בן ששה חודשים. 9.בעידן המרחבים הוירטואליים, מעשים כמעשי הנאשם קלים לביצוע ובאמצעותם ניתן להשיג כסף בקלות ותוך סיכון לא גדול להיתפס. מציאות זו עלולה לפתות והיא מחייבת הרתעה מתאימה. בהתחשב בכך ובטיב מעשי הנאשם, העבירה בה הורשע, העובדה שלחובתו הרשעה קודמת בעבירה דומה, והעובדה שהוא ביצע את העבירה כאן מספר חודשים לאחר שנגזר דינו בעבירה הקודמת, כשתלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי, עונש המאסר הראוי לנאשם צריך להיות ארוך יותר מעונש המאסר המוצע. אולם, ההקלה בעונשו של הנאשם, המגולמת בעונש המוצע, מידתית וסבירה, ואינה מצדיקה דחיית הסדר הטיעון. 10.נוכח האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים – 7 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו. אני מפעיל את המאסר על תנאי התלוי ועומד נגד הנאשם מת.פ. 5860-12-12. שלושה חודשים מתקופת המאסר על תנאי המופעל ישא הנאשם במצטבר לתקופת המאסר שנגזרה עליו בתיק זה, ושלושה חודשים בחופף. בסך הכל ישא הנאשם עשרה חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו. 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר שלא יעבור עבירת מרמה או סחיטה. אני מחייב את הנאשם לשלם למתלונן פיצוי בסך 20,000 ₪. סכום הפקדון שהפקיד הנאשם בתיק המעצר הקשור לתיק זה והסכום שהפקיד הנאשם בקופת בית המשפט לקראת הצגת הסדר הטיעון, יועברו לטובת הפיצוי. את יתרת הסכום ישלם הנאשם בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, הראשון בהם ביום 1.6.17. תשלום שלא ישולם במועדו יעמיד את כל יתרת הסכום לפרעון מיידי.
2018-06-23 02:23:28
אושר בריאות
2017-06-13 02:39:10


עמודים:

1 2 3 4 5 >>

Search:

חפש חלומות המכילים: